Jak dodać wierzytelność?

Jak dodać wierzytelność?

Aby dodać wierzytelność do systemu VCAT musisz w pierwszej kolejności wprowadzić dane swojego dłużnika oraz dane wierzytelności.

W celu prawidłowego określenia wierzytelności konieczne jest wprowadzenie w szczególności następujących danych: podstawa prawna powstałej wierzytelności (np. faktura, umowa), rodzaj roszczenia (np. zapłata wynikająca ze sprzedaży, najmu, dostawy, itd.), termin wymagalności wierzytelności – tj. termin w którym należność powinna zostać zapłacona przez dłużnika, określenie wartości wierzytelności.

Po wprowadzeniu przez Ciebie danych, system podpowie ci, jakie czynności najlepiej podjąć w Twojej sprawie.

Zarejestruj się i poznaj system bez żadnych zobowiązań

FAQ

Jak windykować samodzielnie?
Jak windykować samodzielnie?

Samodzielna windykacja online za pomocą systemu VCAT pozwoli Ci zgodnie z literą prawa w łatwy i skuteczny sposób odzyskać Twoje pieniądze od dłużnika.

VCAT podpowie ci jak samodzielnie windykować należności oraz jaką wybrać ścieżkę i procedurę windykacji. Z pomocą systemu samodzielnie będziesz mógł wezwać dłużnika do zapłaty, wnieść pozew do sądu czy złożyć wniosek egzekucyjny.

W przypadku chęci zakończenia sprawy w sposób polubowny, możesz również za pomocą modułu negocjacji zaproponować dłużnikowi warunki spłaty wierzytelności i w ten sposób zawrzeć z nim ugodę.

Jeżeli z kolei będziesz chciał szybko samodzielnie odzyskać jak największą część środków należnych ci od dłużnika, masz możliwość wystawienia swojej wierzytelności na sprzedaż za pośrednictwem giełdy długów.

Jak dodać wierzytelność?
Jak dodać wierzytelność?

Aby dodać wierzytelność do systemu VCAT musisz w pierwszej kolejności wprowadzić dane swojego dłużnika oraz dane wierzytelności.

W celu prawidłowego określenia wierzytelności konieczne jest wprowadzenie w szczególności następujących danych: podstawa prawna powstałej wierzytelności (np. faktura, umowa), rodzaj roszczenia (np. zapłata wynikająca ze sprzedaży, najmu, dostawy, itd.), termin wymagalności wierzytelności – tj. termin w którym należność powinna zostać zapłacona przez dłużnika, określenie wartości wierzytelności.

Po wprowadzeniu przez Ciebie danych, system podpowie ci, jakie czynności najlepiej podjąć w Twojej sprawie.

Jak negocjować z dłużnikiem?
Jak negocjować z dłużnikiem?

Za pomocą modułu negocjacji możesz zaproponować dłużnikowi warunki ugodowego zakończenia sprawy w zakresie danej wierzytelności i zaprosić go do uczestnictwa w negocjacjach za pośrednictwem systemu VCAT.

Korzystając z systemu możesz prowadzić z dłużnikiem negocjacje odnośnie warunków spłaty należności. W przypadku dojścia obu stron do porozumienia możliwe jest zawarcie ugody.

Ugoda zawarta w tej formie spełnia wymagania art. 917 Kodeksu cywilnego, gdyż nie zawiera on szczególnych uregulowań odnoszących się do formy ugody, zatem jest ona dowolna, chyba że ustawa wymaga szczególnej formy dla stosunku prawnego stanowiącego podstawę ugody.

Strony mają również możliwość wydrukowania wygenerowanej przez system VCAT umowy ugody i podpisania jej. Tak zawarta ugoda jest podstawą do wystąpienia przeciwko dłużnikowi, w wypadku nie realizowania przez niego postanowień ugody, do sądu z pozwem w postępowaniu nakazowym.

Ten rodzaj postępowania przyznaje wierzycielowi pozycję uprzywilejowaną z uwagi na obniżenie wymaganej opłaty sądowej (1/4 wysokości opłaty liczonej według przepisów ogólnych), jak również wprowadza wobec wymóg dłużnika wniesienia pozostałej części opłaty (3/4 opłaty sądowej liczonej według zasad ogólnych) w przypadku chęci odwołania się przez niego od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Ponadto niezwykle istotne z punktu widzenia wierzyciela jest to, że zawarcie umowy ugody przerwa bieg przedawnienia oraz potwierdza uznanie długu przez dłużnika.

Jak przebiega windykacja należności?

Windykacja należności to proces, którego celem jest odzyskiwanie wierzytelności od dłużników. Termin ten dosłownie oznacza dochodzenie swoich roszczeń. Głównym celem naszego systemu jest skuteczna i szybka windykacja wierzytelności, która zazwyczaj przynosi efekty już na drodze polubownej.

Za pośrednictwem platformy umożliwiającej samodzielną windykację online możliwe jest generowanie spersonalizowanych pism i ponagleń do zapłaty, które mają na celu przypominanie dłużnikowi o zaciągniętym zobowiązaniu. Mając dostęp do systemu windykacji elektronicznej, platforma sama tworzy treść najważniejszych dokumentów, co pozwala wierzycielowi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Jest to windykacja przedsądowa i dla wielu przedsiębiorców jest najlepszym wyjściem, gdyż pozwala uniknąć popadania w dalsze kłopoty.

Jeśli mimo wezwań do zapłaty, windykacja polubowna nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a dłużnik nie reguluje zobowiązania, wówczas system windykacji online umożliwia samodzielne utworzenie pozwu w systemie (do sądu bądź e-sądu). Platforma sama generuje spersonalizowany wniosek o nakaz zapłaty, który jest następnie przyjmowany przez elektroniczny e-sąd. Po uprawomocnieniu się nakazu, elektroniczna klauzula wykonalności jest nadawana z urzędu. Nakaz zapłaty opatrzony taką klauzulą jest tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia egzekucji.

Platforma do windykacji online zapewnia również wsparcie techniczne i merytoryczne na ostatnim etapie odzyskiwania należności, a więc w trakcie postępowania egzekucyjnego. System generuje wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji oraz tworzy wnioski o egzekucję z majątku dłużnika.

Na żądanie klienta kancelaria jest w stanie również przeprowadzić ostateczne negocjacje z dłużnikiem do dobrowolnej spłaty należności lub poprzez system wysłać ostateczne wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

Jak odzyskać dług?

Odzyskiwanie długów jest procesem długim, żmudnym i niekiedy czasochłonnym, zwłaszcza w sytuacji, gdy dłużnicy nie odbierają telefonów i nie reagują na wysyłane im wiadomości. Zastanawiając się, jak odzyskać dług szybko i skutecznie, warto mieć na uwadze różne techniki windykacyjne. Istnieje wiele sposobów na ściąganie należności, z których mogą korzystać nawet osoby nie posiadające zbyt szerokiej wiedzy z zakresu windykacji.

Ostatnio niezwykle popularną metodą ściągania długów jest wystawianie ich na tzw. publiczną giełdę wierzytelności. Giełda długów stanowi nowoczesne rozwiązanie, które daje wiele możliwości w kwestii odzyskiwania zobowiązań finansowych, a dodatkowo można zdecydować się na upublicznienie danych dłużnika. Trzeba też pamiętać, ze im starszy dług, tym niższą cenę można za niego uzyskać.

Najważniejszą zaletą upublicznienie danych dłużnika na giełdzie należności jest fakt, iż dane takie stają się widoczne podczas wyszukiwania w google.com.

Ściąganie długu na własną rękę – czy to w ogóle możliwe?

Innym skutecznym sposobem ściągania długów jest przeprowadzenie działań windykacyjnych we własnym zakresie. W tym celu można skorzystać z profesjonalnego systemu VCAT.pl, który pozwala na odzyskiwanie długów zgodnie z literą prawa i na dobranie skutecznej ścieżki windykacji. Samodzielna windykacja online to nowoczesne rozwiązanie w rękach wierzycieli, które jest znacznie tańsze niż korzystanie z usług firm windykacyjnych.

Logując się do platformy, zyskujemy dostęp do szeregu specjalnych narzędzi umożliwiających przeprowadzenie windykacji w trybie elektronicznym. Wierzyciel może liczyć na wsparcie zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i technicznych, dzięki czemu nie musi kierować sprawy w ręce kancelarii windykacyjnej. Co więcej, wszystkie proponowane rozwiązania opierają się na aktualnych przepisach prawa, dzięki czemu samodzielna windykacja jest prosta i szybka.

W ten sposób można między innymi generować spersonalizowane pisma i dokumenty (np. wezwania do zapłaty), a także prowadzić z dłużnikiem negocjacje online. Z pomocą systemu można wnieść pozew do sądu czy złożyć wniosek egzekucyjny. Platforma oferuje różne metody windykacji. Za jej pośrednictwem można również zaproponować dłużnikowi warunki spłaty wierzytelności i zawrzeć z nim ugodę. System generuje automatycznie profesjonalne pisma przygotowane przez prawników, które ułatwiają ściąganie długów zarówno od firm, jak i od osób prywatnych.

Bardzo dobrym pomysłem może także okazać się zlecenie sprawy kancelarii, zwłaszcza jeśli brakuje nam czasu na ściąganie należności na własną rękę. W takiej sytuacji skuteczne odzyskiwanie długów jest szybkie i sprawne – w ten sposób można zlecić nawet kilka różnych spraw związanych z windykacją. Kancelaria podejmuje działania mające na celu mobilizację dłużnika do spłaty należności, a w sytuacji odmowy dobiera skuteczną drogę dochodzenia długu (windykacja polubowna, postępowanie sądowe, egzekucja komornicza).

Jak napisać pismo windykacyjne?

W sytuacji, kiedy nasz dłużnik nie wywiązuje się z zobowiązań finansowych i nie reaguje na telefony oraz wysyłane wiadomości, warto podjąć nieco bardziej zdecydowane kroki. Jednym z nich jest poinformowanie go o sankcjach związanych z unikaniem zapłaty, o konsekwencjach prawnych i finansowych. W tym celu należy przygotować wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty jest dokumentem, który kierujemy do dłużnika, gdy upłynął termin zobowiązania określonego w umowie lub fakturze VAT. Taki stan jest również podstawą do rozpoczęcia naliczania odsetek ustawowych (zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego).

Zastanawiasz się, jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty? Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki, co powinno zawierać pismo windykacyjne.

Właściwie napisane wezwanie zapłaty powinno zawierać przede wszystkim:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • tytuł „wezwanie/ostateczne wezwanie do zapłaty”,
 • kwotę zaległości wraz z numerem faktury VAT lub umowy, z której wynika dług,
 • podstawę prawną,
 • informacje o konsekwencjach, jakie podejmie wierzyciel w sytuacji nie ustosunkowania się do żądania,
 • dane kontaktowe osoby sporządzającej dokument.

Teraz już nie musisz martwić się o tworzenie dokumentów na własną rękę w celu prowadzenia skutecznej windykacji długu.

System do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl generuje spersonalizowane pisma, wraz z instrukcją, jak należy z nimi postępować, by proces odzyskiwania długów przebiegał zgodnie z procedurami oraz terminami. Za pośrednictwem platformy można wygenerować następujące dokumenty:

 • wniosek o ustalenie danych dłużnika
 • pozew do sądu lub e-sądu
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 • wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • wniosek o zajęcie wierzytelności
 • wniosek o zajęcie rachunku bankowego
 • wniosek o zajęcie ruchomości
 • wniosek o egzekucję z nieruchomości
 • wniosek o udzielenie informacji
 • wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

W odpowiednio przygotowanej formie dłużnik oprócz dokumentów, otrzymuje również powiadomienia SMS oraz e-mail, które przesyłane za pośrednictwem platformy windykacyjnej, oddziałują skuteczniej niż tradycyjne, bezpośrednie kontakty wierzyciela z dłużnikiem.

Jak sprzedać  wierzytelność?
Jak sprzedać wierzytelność?

Jedną z możliwości odzyskania twojej wierzytelności jest sprzedanie jej za pośrednictwem giełdy długów w systemie VCAT.

Jest to ścieżka niezwykle korzystna z punku widzenia wierzyciela, gdyż nie naraża go na ponoszenie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, a jednocześnie w przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelności gwarantuje szybki zwrot wartości, za którą dana wierzytelność została wystawiona na sprzedaż.

Instytucję przelewu wierzytelności reguluje art. 509 i następne Kodeksu cywilnego. W drodze przelewu wierzytelności wierzyciel bez zgody dłużnika (chyba, że takie zastrzeżenie o konieczności wyrażenia zgody wynika z danego stosunku prawnego będącego podstawą powstania wierzytelności) przenosi wierzytelność na osobę trzecią (nabywcę wierzytelności – cesjonariusz). W zamian, cesjonariusz płaci wierzycielowi (cedentowi) kwotę, którą oznaczył on wystawiając wierzytelność na sprzedaż. Kwota ta może zostać przez wierzyciela określona w sposób dowolny – może ona zarówno być równowartością kwoty nominalnej wierzytelności, jak również być od niej niższa.

Skutkiem zawarcia umowy przelewu wierzytelności jest przejście na nabywcę wierzytelności (cesjonariusza) wszystkich praw i roszczeń związanych z daną wierzytelnością. To nabywca staje się wierzycielem, a zbywcę przestaje łączyć z dłużnikiem stosunek prawny związany z daną wierzytelnością.

Należy pamiętać, że umowa przelewu wierzytelności mimo dokonania jej zakupu za pośrednictwem giełdy długów powinna być zawarta na piśmie, lub w innej szczególnej formie wynikającej z danego stosunku prawnego.

Jak działa internetowa giełda długów?

Masz dłużnika i chcesz w prosty sposób pozbyć się należności? Jeśli tak – możesz ją sprzedać, zamieszczając ogłoszenie na elektronicznej giełdzie długów. W sytuacji, kiedy chcesz kupić wierzytelność – przejrzyj oferty dostępne na Vindicat.pl.

Internetowa giełda długów Vindicat.pl stanowi idealne rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które zastanawiają się, jak i gdzie sprzedać długi. Nasza giełda pozwala realizować transakcje sprzedaży długów między użytkownikami/wierzycielami. Skupować długi oraz wystawiać wierzytelności na sprzedaż mogą zarówno osoby prywatne, jak również właściciele przedsiębiorstw.

Dzięki prostemu systemowi oraz profesjonalnym narzędziom, każdy wierzyciel może zupełnie samodzielnie zamieścić ogłoszenie (wraz z udostępnieniem danych dłużnika do wiadomości publicznej) oraz dokonać sprzedaży wierzytelności, niezależnie od tego, czy mają one niskie czy wysokie nominały. Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup Twojej wierzytelności, w końcu będziesz mógł pozbyć się problemów oraz stresu związanego z niemożliwością ściągnięcia długu.

Warto samodzielnie zapoznać się z zasadami funkcjonowania giełdy wierzytelności i przetestować jej szerokie możliwości. Każda zainteresowana osoba może uzyskać wgląd do bazy aktualnie oferowanych długów.

Jak zlecić windykację wierzytelności?
Jak zlecić windykację wierzytelności?

Jeżeli nie chcesz samodzielnie zajmować się windykacją, możesz zlecić ją profesjonalnej firmie windykacyjnej, z którą zawrzesz w tym przedmiocie umowę.

Firma za ciebie zajmie się kontaktem z dłużnikiem, prowadzeniem z nim negocjacji w przedmiocie spłaty zadłużenia, jak również w przypadku podjęcia przez ciebie takiej decyzji, będzie reprezentowała cię w sądzie oraz czuwała nad skutecznością prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Możesz skorzystać z usług firmy windykacyjnej w zakresie windykacji polubownej, sądowej bądź obu z nich. Przez cały okres obowiązywania umowy zlecającej windykację, będziesz miał podgląd na wszystkie podjęte przez firmę czynności, za pośrednictwem systemu VCAT.

Niezwłocznie po zleceniu windykacji dłużnik zostanie o tym powiadomiony mailem i wiadomością SMS.

Jak pobrać raport BIG InfoMonitor?
Jak pobrać raport BIG InfoMonitor?

Po zalogowaniu się do systemu Vindicat.pl przejdź na zakładkę raporty, która znajduje się po prawej stronie. Następnie znajdziesz się w części w której możesz zakupić potrzebny raport. Wpisz numer NIP kontrahenta, którego chcesz sprawdzić. Kup raport w systemie dotpay. Po zakupie możesz pobrać raport.

Zarejestruj się i poznaj system bez żadnych zobowiązań