Baza wiedzy

None

Uznanie długu, czyli jak dłużnik – świadomie lub nie – może pomóc nam w windykacji należności

    17-02-2017

Uznanie przez dłużnika swojego długu znacznie poprawia sytuację prawną wierzyciela – jest dowodem na istnienie zobowiązania, przerywa proces przedawnienia i ułatwia sądową windykację należności.

Wyróżnia się dwa rodzaje uznania długu – właściwe oraz niewłaściwe. Choć istotnie się od siebie różnią, mają takie same skutki prawne.

None

Co zrobić, gdy dłużnik pozbywa się swojego majątku?

    16-02-2017

W trakcie trwania postępowania sądowego dłużnicy często podejmują działania, które mają na celu ukrycie posiadanego majątku. Najczęściej sprzedają go po zaniżonej cenie lub przekazują w darowiźnie bliskim lub rodzinie. Są przekonani, że w ten sposób staną się niewypłacalni. Istnieje jednak w prawie polskim sposób, by ochronić się przed takimi zabiegami, a jest nią... skarga pauliańska.

Popularne tematy