Baza wiedzy

None

Odsetki za opóźnienie

    26-05-2017

Często zdarza się, że nasi kontrahenci opóźniają się z płatnościami. Na podstawie prawa możemy obciążyć ich odsetkami za opóźnienie, które wynoszą odpowiednio 7% w skali roku, gdy naszymi klientami są osoby fizyczne (na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego), zaś 9,5% w skali roku, gdy naszymi klientami są przedsiębiorcy (na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

CEIDG – PRAKTYCZNE PORADY

    19-05-2017

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (potocznie: cedig) to rejestr osób, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski. Rejestr ten prowadzony jest od 1 lipca 2011r. przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Należy pamiętać, że jeżeli chcemy prowadzić działalność w formie spółki to w takim przypadku należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym, który prowadzony jest także w systemie informatycznym przez sądy rejonowe. Pamiętajmy jednak, że tylko w przypadku spółki cywilnej jest inaczej – musimy jako jej wspólnik zarejestrować się w CEiDG.

None

Rękojmia w licytacji komorniczej

    05-05-2017

Udział w licytacji komorniczej ruchomości, których cena wywoławcza jest zwykle bardziej atrakcyjna obwarowany jest warunkiem uiszczenia komornikowi sądowemu rękojmi przed licytowaniem danej rzeczy na publicznej licytacji. Jak zatem przebiega publiczna licytacja ruchomości dłużnika i kiedy potrzebna jest rękojmia?

None

Przedawnienie długu telekomunikacyjnego

    26-04-2017

Długi telekomunikacyjne powstałe na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tak jak inne roszczenia majątkowe podlegają przedawnieniu. Należy jednak pamiętać, że upływ terminu przedawnienia nie spowoduje tego, że dług już nie będzie istniał. Operator dalej będzie mógł go dochodzić także na drodze sądowej.

Popularne tematy