Baza wiedzy

None

Co to jest niewypłacalność i czym ona się różni się od braku płynności finansowej?

    07-07-2017

Dzisiaj zajmiemy się dwoma kluczowymi pojęciami, które są często mylone, mianowicie pojęciem niewypłacalności i braku płynności finansowej. Niewypłacalność, a także brak płynności finansowej można ujmować zarówno w znaczeniu ekonomicznym, jak i w znaczeniu prawnym. W niniejszym materiale nie będziemy jednak przywoływać skomplikowanych definicji, tylko postaramy się wyjaśnić je w sposób jasny i zrozumiały nawet dla laików.

None

Jak działa esąd? Podstawowe pojęcia i porady z zakresu elektronicznego postępowania upominawczego.

    30-06-2017

EPU to inaczej elektroniczne postępowanie upominawcze. Do takiego typu postępowania stosuje się przepisy regulujące zasady postępowania upominawczego wraz z odrębnościami, które wynikają z art. 505 28 – 505 37 kodeksu postępowania cywilnego. Jest to postępowanie tańsze, szybsze i wygodniejsze niż tradycyjne postępowanie upominawcze, bowiem w jego toku cała komunikacją między powodem (czyli stroną dochodzącą spłaty należności) a sądem odbywa się elektronicznie.

Popularne tematy